Hjem / Hjelp ved dødsfall

Hjelp ved dødsfall

Vi tilrettelegger for dine individuelle behov og ønsker

Når et menneske dør, blir livet forandret for mange. For deg og dine som står nærmest blir forandringen størst. Det kan oppleves kaotisk og vanskelig å ta inn over seg det som har skjedd. Likevel er det mye som må gjøres, mange som må varsles og en begravelse som skal planlegges.

Vi er tilgjengelige hele døgnet og kan hjelpe deg raskt

For mange oppleves det godt å få hjelp i denne situasjonen. Vi tilrettelegger for dine individuelle behov og ønsker, og vår erfaring og lokalkunnskap kan være til god hjelp når du skal treffe dine valg om hvordan begravelsen skal gjennomføres.

Mange er helt uforberedt når et dødsfall inntreffer, og noen ganger er det behov for akutt hjelp. Dette avhenger av hvor dødsfallet har skjedd, og om det må tas spesielle hensyn.

Ta kontakt med oss for videre hjelp.

1

Spesielle hensyn

Akutt hjelp ved dødsfall

Mange er helt uforberedt når et dødsfall inntreffer og har behov for akutt hjelp. Dette avhenger av hvor dødsfallet har skjedd, og om det må tas spesielle hensyn til obduksjon, testatorordningen eller organdonasjon, samt hygiene ved dødsfall.

Ved dødsfall i utlandet bistår vi de etterlatte med hjemsendelser av kister og urner. Ta kontakt med avdødes forsikringsselskap og nærmeste norske ambassade eller konsulat, eventuelt UD i Norge.

Vi er tilgjengelig hele døgnet og kan hjelpe deg raskt.

Spesielle hensyn
2

Henting

Henting av avdøde

Ved dødsfall på institusjon eller sykehus vil avdøde som regel bli brakt til stedets kjølerom samme dag eller dagen etter dødsfallet.

Ved dødsfall i hjemmet bringe vi avdøde til nærmeste gravkapell eller sykehus etter avtale med de etterlatte. Vi er tilgjengelig på vår døgnåpne vakttelefon.

Henting av avdøde
3

Besørge begravelse

Ansvarlig for begravelsen

I noen tilfeller har avdøde selv uttrykt spesielle ønsker om begravelsen. Gravleggingen bør gis med respekt for avdødes religion og livssyn. Foreligger det andre ønsker fra avdøde, er det ansvarlig for begravelsen som avgjør om disse skal følges. I noen tilfeller har avdøde laget en skriftlig viljeserklæring.

Besørge begravelse
4

Planlegge / forberede

Planleggingssamtalen

Etterlatte tar kontakt med oss for å gjøre avtale om en planleggingssamtale. De møter en av våre gravferdskonsulenter for å planlegge begravelsen.

Samtalen tar som regel 2 til 3 timer. Det er også mulig å fordele planleggingen på flere møter. Før planleggingssamtalen kan en forberede seg i vår planlegger.

Planleggingssamtale
5

Å se avdøde

Syning

Vi legger til rette for at etterlatte kan se den avdøde. Ved dødsfall på institusjon eller sykehus vil personalet som regel legge til rette for syning på avdødes rom. Det er også mulig å se senere når avdøde er stelt og lagt i kisten. Dette avtales direkte med begravelsesbyrået.

Å se avdøde
6

Transport

Kistetransport

Vi sørger for transporten av kisten. Som regel er det behov for transport fra dødssted til seremonisted – og fra seremonisted til gravlund eller krematorium. Etterlatte har anledning til å være med. Ofte avtales det syning i forbindelse med transporten.

Kistetransport
7

Seremoni

Begravelsen

Seremonien skjer som regel innen 1-2 uker etter dødsfallet. De etterlatte velger hvor seremonien skal være, og hvordan den skal gjennomføres. Ofte foregår seremonien i en kirke eller et kapell, men det finnes også andre alternativer.

Valg av seremonitype
8

Minnesamvær

Minnesamvær

Etter seremonien kan det være godt å samles til et minnesamvær. Vi har oversikt over tilgjengelige lokaler og serveringssteder som er egnet for dette. Vi kan også bistå med catering og levering av mat til minnesamvær hjemme hos etterlatte.

Minnesamvær
9

Offentlige papirer

Papirer og skjemaer

Dødsfallet skal registreres i Folkeregisteret. Det gjøres ved at dødsattest utstedes og sendes av lege. Etterlatte sender selv inn melding om skifte av dødsbo til tingretten/byfogdembete i avdødes bostedskommune innen 60 dager etter dødsfallet. I samtalen med oss får du god informasjon om hvilke andre ting du må gjøre selv.

Papirer og skjemaer