Hjem / Å se avdøde

Å se avdøde

I gammel tid var det tradisjon å våke over den døde. Dette ga mulighet til både ettertanke og avskjed. Også i vår tid kan vi ha behov for å stoppe opp og kjenne etter når en av våre nærmeste dør.

Det er flere måter å ta avskjed på. Under kan du lese mer om dette.

Mange opplever at begravelsesdagen blir lettere når man har sett den avdøde i kisten

Syning av avdøde

Når et dødsfall skjer på en institusjon, får man som regel anledning til å se den avdøde på rommet forholdsvis umiddelbart etter dødsfallet. Neste mulighet er når avdøde er stelt og lagt i kisten, der avdøde enten kan kles på en hvit skjorte som følger med utstyret i kisten, eller man kan bruke egne klær.
Kanskje har du sittet ved avdødes side under et langt sykeleie og har fått dekket dine behov for å se og ta avskjed. Da kan du vite at vi sørger for at avdøde legges i kiste og flyttes til seremonisted etter avtale med deg. Det er også muligheter til å se den døde i dagene før begravelsen etter at kisten er kjørt til kistemottaket ved seremonistedet. Dette kan du avtale med oss.

Ved ønske er det anledning til å legge nedbrytbare ting i kisten til avdøde, som for eksempel foto, tegninger, blomster eller andre minner. Gjenstander i glass eller metall må unngås. Se informasjonsskriv fra regjeringen.

Ved behov kan man også få en imam til å være med under avskjeden, og si noen ord til de som er til stede.

Det kan være godt for barna og være med

Barn har ofte behov for noe konkret å forholde seg til. Det kan være godt å få være med og se den døde i kisten. På denne måten kan de være delaktige i sorgprosessen ved å legge tegninger eller bilder i kisten. De får anledning til å stille alle de spørsmål et barn måtte ha.

Ved ønske om mer informasjon om å se den avdøde, kan du ta kontakt med oss på vår telefon +47 408 33 333.