Hjem / Besørge begravelsen

Her kan du lese om det å besørge begravelsen

Gravlegging utføres etter avdødes egne ønsker, religion og livssyn

I noen tilfeller har avdøde selv uttrykt spesielle ønsker om begravelsen. Ansvarlig bør besørge begravelsen med respekt for avdødes religion og livssyn. Foreligger det andre ønsker fra avdøde, er det ansvarlig for begravelsen som avgjør om disse skal følges. I noen tilfeller har avdøde laget en skriftlig viljeserklæring.

Begravelsen finner vanligvis sted i løpet av 10 virkedager etter dødsfallet. Selve seremonien avholdes i moskeen, ute på muslimsk gravplass, i gravlundskapellet, krematoriets kapell eller i andre livssynsnøytrale lokaler. Vi er behjelpelige med valg av tid og sted, og sørger samtidig for at alle som skal medvirke blir informert.

Mer om å besørge begravelsen

Rent juridisk er det vanligvis nokså klart hvem som har ansvar for og rett til å gjennomføre en begravelse. Dette dreier seg i første rekke om ektefelle, samboer, partner eller barn. Likevel er det ikke alltid så enkelt.

Det kan være mange som har et følelsesmessig behov for å påvirke begravelsens form – særlig gjelder dette tidligere ektefeller og særkullsbarn. Dette kan føre til konflikter, selv om det er i alles interesse å finne en løsning. Hvis det ikke blir enighet mellom like nære etterlatte, er det kommunen som bestemmer hvem som skal få rett til å sørge for begravelsen. Denne retten blir gitt til én person, som så får myndighet til å treffe alle beslutninger vedrørende begravelsen. Kommunens avgjørelse kan ikke ankes. Før det kommer så langt, har vi ofte gjort mye for å få til en konstruktiv dialog mellom etterlatte som ikke er på talefot.

Den som har rett til å ta ansvar for en begravelse, bør være innstilt på å gi litt, lytte til de andre etterlatte og forsøke å finne gode løsninger. Det er mange som har behov som skal dekkes i forbindelse med en begravelse. En mulig løsning er at de uenige etterlatte gir sine innspill til oss, så kan vi hjelpe til med å lete frem alternative løsninger.

Ved spørsmål eller ønske om mer informasjon, kan du ta kontakt med ditt nærmeste Al-Khidmat-kontor.