Hjem / Spesielle hensyn

Enkelte har ønske om å donere sitt legeme til medisinsk forskning. For noen kan det også være aktuelt å donere bort livsviktige organer.

Obduksjon

Etter et dødsfall transporteres den avdøde vanligvis på båre til et kjølerom på nærmeste sykehus, eller i kiste til kjølerom ved mottakskapellet eller i krematoriet.

Retningslinjene i Gravplassloven sier at seremonien må finne sted innen 10 virkedager etter dødsfallet.

Testatorordningen

Legemet kan doneres til medisinsk forskning hvis avdøde på forhånd er registrert som donor. Den avdøde må i så fall transporteres til Anatomisk institutt innen 48 timer.

En eventuell gravferd/seremoni må skje innen 48 timer etter dødsfallet.

Organdonasjon

Hvis det har vært avtalt organdonasjon eller at legemet skal doneres til anatomisk institutt, må det gis beskjed til legen som skriver dødsattest eller til gravferdskonsulentene som henter avdøde.

Kontakt oss for å avtale en forberedende samtale for seremonien. Vi sender deretter en bekreftelse på e-post, som inneholder avtalt tidspunkt for samtalen, og en lenke til vår hjemmeside. Her finnes informasjon som for noen kan være til hjelp ved forberedelser til planleggingssamtalen og seremonien.