Hjem / Kistetransport

Kistetransport

Behovet for kistetransport varierer avhengig av hvor dødsfallet har skjedd, hvor seremonien skal være og om det skal være begravelse eller kremasjon.

Som regel er det behov for transport fra dødssted til seremonisted – og fra seremonisted til gravlund eller krematorium. Når dødsfallet skjer i hjemmet eller på institusjoner som ikke har oppbevaringsmuligheter, må vi transportere kisten midlertidig til nærmeste sykehus eller mottakskapell.
Få mer informasjon om henting av avdøde her.

Ved seremoniell transport benyttes alltid begravelsesbil med plass til én kiste. Ved andre typer transporter benyttes også båre- og kapellbiler med plass til flere bårer og kister.

Vi bistår også med transport av kisten over lengre avstander innenlands og utenlands.

Du kan lese mer om transport, håndtering og emballering av lik samt gravferd i forskriften på lovdata.

Finn kontor Forbered begravelse