Hjem / Planleggingssamtale

Planleggingssamtale

Etter et dødsfall er det vanlig med en planleggingssamtale mellom familien og en representant fra begravelsesbyrået for å planlegge begravelsen. Å avtale tidspunkt for planleggingssamtalen er ofte noe av det første som må gjøres etter et dødsfall. Vår vakttelefon er bemannet hele døgnet, også i helger og høytider, slik at du når som helst kan ringe oss ved behov for umiddelbar hjelp, eller for å avtale en samtale.

Hva skjer i planleggingssamtalen?

Hensikten med en planleggingssamtale er at rammene og innholdet til en seremoni blir slik de etterlatte ønsker for den avdøde. Som etterlatt kan du oppleve at det er mange spørsmål som det skal tas stilling til ved planlegging av en begravelse, noe som kan føles overveldende. Sammen blir vi enige om hva det er viktig å ta stilling til før seremonidagen, og hvilke formaliteter som kan vente til etter begravelsen.

Det ligger til rette for å ha planleggingssamtale på kontoret vårt.  Her vil vi utarbeide en oversikt over hva som skal gjøres, og de etterlatte gjør nødvendige valg i forbindelse med blant annet seremonitypekiste og urneblomsterdødsannonse, lokale og tid for seremonien. Vi vil også avklare hvem som skal gjøre hva og når det skal gjøres. Dersom vi ikke får avklart alt i løpet av planleggingssamtalen, blir vi enig om og avklarer det resterende i etterkant av samtalen.

Noen spørsmål kan være kjente, mens andre er man kanskje ikke klar over at man må ta stilling til.

I samtalen vil vi også informere om hva tjenestene våre koster, der du får et skriftlig prisoverslag på det vi blir enige om. Prisoverslaget inkluderer også en oversikt over de kostnadene som ikke faktureres gjennom oss. Dette kan for eksempel dreie seg om minnesamvær, gravsteiner og kommunale avgifter. For å få en komplett prisliste, finner du dette lett tilgjengelig ved å besøke nettsiden til ditt ønsket Al-Khidmat kontor.

Forberedelser til planleggingssamtalen

I forkant av selve planleggingssamtalen, er det noen spørsmål det kan være lurt å tenke gjennom og ta stilling til for en best mulig gjennomføring av møtet. Du trenger ikke å ha et klart svar på alle punktene nedenfor, men det kan være greit å tenke litt over dem i forkant, slik at du er bedre forberedt på hva som skal planlegges sammen med gravferdskonsulenten.

  • Hvilken seremonitype ønskes det? – Hvor og når skal seremonien foregå?
  • Hvem skal lede seremonien? Innhold i seremonien?
  • Hva skal stå i dødsannonsen hvis en skal ha det?
  • Er det ønske om et programhefte til seremonien, og hvem skal dele ut disse ved ankomst?
  • Taler eller minneord – hvem ønsker å si noen ord under seremonien?
  • Er det ønsker om visning av bilder ved hjelp av en projektor, skal det tennes lys, blomsterpålegging eller noe annet spesielt i seremonien?
  • Skal det være blomster i sremonirommet eller i moskeen, og hvor ønskes det at disse skal stå?
  • Hvem skal bære kisten til graven og hvordan skal de plasseres rundt kisten?
  • Skal det arrangeres hvem som skal bære ut blomstene etter seremonien?
  • Skal det arrangeres minnesamvær etter seremonien?

Vi ønsker at familie og etterlatte skal kjenne seg trygge i forberedelsene til seremonien, og kjenne at alt blir gjennomført etter de ønskene man har for den avdøde. Al-Khidmat begravelsesbyrå vil sørge for at alt det praktiske og formelle ved begravelsen blir ivaretatt på en god måte.

For å avtale en samtale med oss, kan du ta kontakt med ønsket kontor eller fyll ut skjemaet nedenfor.