Hjem / Forsendelse av kister og urner

Forsendelse av kister og urner (Repatriation)

Vi er tilstede hele døgnet – ring vår vakttelefon +47 408 33 333

In English

Vi bistår mange familier og begravelsesbyråer med hjemsendelse ved dødsfall (repatriation) av kister og urner i og utenfor Norge. Det er forskjellige rettigheter ved død i utlandet, hvor mye avhenger om avdøde var på reise eller bosatt på dødsstedet. Ved dødsfall på reise kan det også være usikkerhet om hvem som skal dekke kostnadene. Her kan forsikringsselskapet være en viktig samarbeidspartner.

Vårt team for repatriering er kompetente i flere språk da vi jobber nært med ambassader og konsulater. Vi vil koordinere og utføre våre oppgaver på en profesjonell måte hvor du kan være sikker og trygg på å sette din lit til oss.

Ta kontakt med oss for mer informasjon og veiledning i forbindelse med hjemsendelse ved dødsfall (repatriation). Du når oss hele døgnet.

 • Kvalitetsgaranti

  Vi garanterer at du får profesjonell hjelp av høyeste kvalitet. Arbeidet foregår punktlig og presist, og du kan forvente at vi husker på alle småtingene du kanskje ikke tenker på selv. Du har vår garanti for at vi oppfyller punktene i listen under.

  Døgnvakt

  Du når oss på +47 408 33 333 og post@alkhidmat.no hele døgnet. Våre medarbeidere er språkkyndige og spesialister på forsendelser av kister og urner i og utenfor Norge. Vi håndterer mange forsendelser og har derfor oppdatert kunnskap og erfaring.

  Database

  Vi har samlet all vår kunnskap om destinasjoner og land i en Repatriation-database. Det gjør det mulig for oss å svare raskt på dine spørsmål om dokumentkrav og fraktpriser til ulike land i forbindelse med hjemsendelse ved dødsfall (repatriation).

  Prisinformasjon

  Vi gir deg et overslag over kostnadene for det du ber om hjelp til. Du finner vår Repatriation prisliste her.

  Internasjonalt nettverk

  Vi har et stort internasjonalt nettverk av samarbeidspartnere, og besørger forsendelser i hele verden.

  Forsendelsesstell

  Vi har medarbeidere som er kurset i utvidet stell. Så langt det er mulig sørger vi for at avdøde får et stell som gir en god syningsopplevelse – også etter forsendelse. Vi tar normalt bilder som gjør det enklere for begravelsesbyrået å informere de etterlatte om mulighetene for syning.

  Emballering i kisten

  Om ikke annet er avtalt blir avdøde lagt i transportfolie ved flytransport. Dette er et miljøvennlig alternativ til zinkkiste og kistepose, og som på grunn av lav vekt gjør flytransporten rimeligere. Posen er lufttett og godkjent for flytransport. Den kan klippes opp med saks og kastes sammen med ordinært smitteavfall. Posen er organisk nedbrytbar og er godkjent for kremering, men må fjernes før begravelse. Vi utsteder forseglingsattest.

  Emballering av kisten

  Ved flytransport brukes transporttrekk og flylem, som festes med transportbånd. Ved togtransport benyttes transporttrekk for å skjerme kisten.

  Balsamering

  Balsamering er ofte påkrevd ved forsendelser til utlandet. Våre medarbeidere har balsameringsutdannelse fra Irland. Utdanningen er sertifisert av The European Association of Embalming (EAE). Med vår kompetanse, kan vi nå også utføre full balsamering etter obduksjon. Vi garanterer høy kvalitet på balsameringen for å sikre en god syningsopplevelse ved ankomst. Vi utsteder balsameringsattest.

  Fakturering

  Vi gir 20% kollegarabatt på byråets varer og 10% på byråets tjenester til begravelsesbyråer som er medlemmer i Virke gravferd. Rabatten beregnes i en separat kreditfaktura, som du trekker fra hovedfakturaen ved betaling.

  Personvern

  Våre rutiner for behandling av persondata er i tråd med Personopplysningsloven. Du finner vår personvernerklæring her.

  Hva skjer hvis kvaliteten ikke er god nok?

  Dersom kvaliteten ikke er god nok, gjør vi det vi kan for å rette feilen. Noen ganger er eneste mulighet å gi et prisavslag. Dersom årsaksforholdet er uklart, lar vi tvilen komme deg til gode. Alle feil registreres og følges opp.

 • Repatriation - instruksjonsfilm

 • Dette gjør du – punkt for punkt

  1. Ring politiet eller lokale myndigheter
  Ring politiet i det landet du befinner deg i eller kontakt lokale myndigheter. De lokale myndighetene vil deretter varsle norske myndigheter om dødsfallet. I dette tilfellet er det etablert faste rutiner i kommunikasjon mellom lokale myndigheter og norske myndigheter. Saksgang med dokumentasjon og registrering av dødsfall vil gå automatisk

  2. Ring forsikringsselskapet
  Ta kontakt med avdødes forsikringsselskap. Forsikringsselskapet vil etablere kontakt med et lokalt begravelsesbyrå for den praktiske gjennomføringen av frakt.

  3. Ring ambassaden
  Kontakt nærmeste norske ambassade eller konsulat (eventuelt Utenriksdepartementet i Norge hvis landet avdøde er i, ikke har tilstedeværende representasjon). Alternativt, be om bistand fra begravelsesbyrå i Norge.

  4. Involver begravelsesbyrå
  Snakk med begravelsesbyrået om praktisk gjennomføring og bistand.

  5. Hjemsendelse og dekning
  Utenrikstjenesten dekker ingen utgifter med i forbindelse med norske borgere som omkommer i utlandet.

  6. Begravelse på stedet
  Dersom den avdøde ikke har pårørende vil avdøde bli bisatt på stedet på det respektive lands bekostning og i henhold til deres lover og praksis.

  7. Andre spørsmål
  Om det er spørsmål om arv og skifte, ta kontakt med utenriksstasjonene som videre vil ta kommunikasjonen med aktuelle myndigheter for videre prosess.

 • Annen informasjon

  • Dersom dødsfallet skjer i et av de nordiske landene eller Storbritannia, er det NAV som dekker utgiftene for transport og hjemsendelse av avdøde. Forsikringsselskapet eller begravelsesbyrået kan hjelpe med det praktiske.
  • Nordmenn bosatt i utlandet må forholde seg til de enkelte lands praksis og rutiner. Kostnadene ved en eventuell hjemsendelse til Norge må dekkes av etterlatte.
 • Kontakt oss

  Kontaktinformasjon repatriation

  E-post: post@alkhidmat.no

  Tlf: + 47 408 33 333