Hjem / Valg av seremonitype

Valg av seremonitype

Hvem bestemmer valg av type seremoni?

Når noen dør, er det de nærmeste etterlatte som bestemmer hvilken
type seremoni som best ivaretar den dødes religion eller livssyn.

Mange etterlatte ønsker at seremonien reflekterer avdødes liv

Seremonitype

De fleste har behov for en seremoni, mens noen velger gravferd uten seremoni eller har en enkel markering ved kisten, urnenedsettelsen eller ved en askespredning. Det kan derfor være nyttig å stoppe litt opp og tenke igjennom hvilken type seremoni eller markering som best ivaretar etterlatte og venners behov og avdødes ønsker.

Personlig preg

Uavhengig av seremoniform kan diktlesning, minnetaler, hilsener og visning av videoinnslag fra avdødes liv sette et personlig preg på seremonien. Bilde av avdøde i dødsannonsen, på forsiden av programmet eller en egen minneside på internett er nye muligheter som stadig oftere tas i bruk.

Valg av blomsterdekorasjoner kan speile et levd liv. For eksempel kan bruk av tang, tare og skjell fortelle en historie om nærhet til skjærgård og sjø. På samme måte kan mose, røtter og granbar symbolisere nærhet til skog, fjell og natur.

Klubbfarger, drakter og flagg kan vise en annen sterk tilhørighet. Mulighetene er derfor mange til å sette et personlig preg på en seremoni, slik at en verdig avslutning kan gjennomføres.

Religiøs seremoni ved begravelse

En religiøs seremoni er en livssynsseremoni i regi av et trossamfunn.

De fleste muslimer er medlem i av moskeene. Mange moskeer er igjen medlem av enten Islamsk Råd Norge (IRN) eller Muslimsk Dialognettverkk (MDN).

Livssynsåpen seremoni ved begravelse

En livssynsåpen seremoni kan enten ha en religiøs eller en ikke-religiøs grunntone. Det kan også tenkes flerkulturelle seremonier der det gis rom for flere livssyn i samme seremoni.

Det som særpreger en livssynsåpen seremoni, er at de etterlatte står helt fritt i å velge innhold og fokus, samt hvem som skal lede seremonien. Gjennom valg av tekster, musikk, sang og andre uttrykk står etterlatte helt fritt til å sette et personlig preg på seremonien.

Vi formidler gravferdstalere som kan bistå etterlatte med gjennomføringen.

Annen/ingen seremoni

Vi medvirker også til andre typer seremonier.

I Norge finnes svært mange forskjellige trossamfunn, og de fleste store verdensreligioner som f.eks. Den norke kirke, Hinduisme og Sikher i Norge er også representert.

I hvert tilfelle er det viktig at planlegging og gjennomføring av seremonien gjøres i nært samarbeid med de ansvarlige i det enkelte trossamfunn eller religion.

Det er også mulig å gjennomføre en begravelse uten en seremoni. For å få mer informasjon om dette, gå til vår forberedelse av begravelse.

Finn kontor Avtal samtale