Om Al-Khidmat

Her kan du lese mer om Al-Khidmat muslimsk begravelsesbyrå

Al-Khidmat har flere kontorer, og betjener hele landet.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller behov for hjelp. Vi kjenner nærområdene våre godt.

Presse Ring oss

 

Les mer

Om Al-Khidmat muslimsk begravelsesbyrå

 • Om oss

  Alle avdelingene betjenes av medarbeidere med god lokalkunnskap, og det legges stor vekt på tilrettelegging for familienes individuelle behov og ønsker. Se byråets oppgaver.

  Vi i Al-Khidmat går på jobb hver dag for å hjelpe etterlatte med å ta farvel. Det gjør vi ved å ivareta begravelsesritualet. Vi deler kunnskap og veileder slik at de etterlatte får den begravelsen de har behov for. Noen vil ha det helt enkle og andre ønsker å arrangere en seremoni helt utenom det vanlige. Vi sørger for at valgene de etterlatte tar – uansett ønsker og omfang – blir gjennomført med verdighet og kvalitet. Vi lykkes når de etterlatte ser tilbake på begravelsen som et fint minne, der de har gjort valg som er riktige for dem. Begravelse er det viktigste ritualet vi har. Den reflekterer menneskets unike verdi. Når noen dør og skal begraves, er det vår oppgave å ivareta de etterlatte og gi dem mulighet til å ta farvel. Sånn at fortsettelsen kan bli lettere.

 • Våre avdelinger

  Vi har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim, men dekker muslimske begravelser i hele landet. Ta kontakt med ditt nærmeste kontor.

  Hovedkontor

  Avdelingsleder: Erdzan Sadiki

  Grønland 26, 0188 Oslo

  408 33 333

  post@alkhidmat.no

   

  Stavanger

  Avdelingsleder: Abdul Waheed Aslam

  Smiehagen 15A, 4027 Stavanger

  408 33 333

  stavanger@alkhidmat.no

   

  Bergen

  Avdelingsleder: Muhammad Azeem

  Godviksvingene 147 H, 5179 Godvik

  408 33 333

  bergen@alkhidmat.no

   

  Trondheim

  Avdelingsleder: Tahir Mahmud Isa (Abu Fares)

  Kvitsteinvegen 108, 7027 Trondheim

  408 33 333

  trondheim@alkhidmat.no

   

 • Våre medarbeidere

  Som gravferdskonsulenter ønsker vi å vise engasjement og medfølelse, i tillegg til å hjelpe til med alt det praktiske ved en begravelse.

  Dette er en jobb som krever mye av oss, men vi opplever at vi får enda mer tilbake. Møt våre ansatte.

 • Historien om Al-Khidmat

  I 2002 startet Ghulam Abbas, Mohammad Afzal og Khursheed Anwar et begravelsesbyrå på Holmlia i Oslo. Abbas hadde studert bransjen og så et behov for det muslimske miljøet. Tanken ble løftet for Afzal. Kunnskapen innen islam og om det muslimske miljøet, kombinert med deres sikre sans for kvalitet, stil, detaljer og systemer, gjorde at begravelsesbyrået raskt ble lagt merke til.

 • Kurs og seminar

  Vi ønsker å være en aktiv samfunnsaktør og kunnskapsformidler.

  Vi tror at formidling av kunnskap til nye generasjoner og erfaringsutveksling mellom ulike yrkesgrupper kan skape større trygghet i møte med døden. Gjennom tiden har vi lært mye om hva som kan være godt sorgarbeid. Ritualene, markeringene og symbolene har en stor plass i vår kultur. De som har erfaring med sorg i eget liv og de som arbeider profesjonelt med døden, har mange erfaringer som det kan være nyttig å dele og føre videre.

 • Ledige stillinger

  Mange bedrifter påstår at medarbeiderne er den viktigste ressursen de har. Slik er det ikke hos oss. I  Al-Khidmat er medarbeiderne den eneste ressursen. Våre kunder er i en livssituasjon hvor de trenger forståelse, varme og trygghet, og som gravferdskonsulent må du kunne vise engasjement og medfølelse, i tillegg til å hjelpe til med alt det praktiske ved en begravelse.

 • Samfunnsansvar

  Vi i Al-Khidmat ønsker å ta et tydelig samfunnsansvar gjennom hvordan vi opptrer overfor våre interessenter. Til grunn skal alt vi foretar oss være bærekraftig og kan deles inn i tre hovedområder; økonomi-, miljø- og sosiale aspekt. Fordi vi er ledende innenfor muslimske gravferd ser vi viktigheten av at vi har en sunn og åpen drift, er en attraktiv arbeidsplass, har høy kundetilfredshet og er innovative. Gjennom dette mener vi at våre ideer og visjoner påvirker mer enn oss selv. Vi utvikler og forvalter avdelingenes menneskelige og materielle ressurser klokt og effektivt.

  Al-Khidmat har sin berettigelse gjennom å ivareta mennesker i en svært sårbar fase i livet. Ivaretakelsen skjer i spennet mellom å beskytte og hjelpe mennesker i det følelsesmessige kaoset de kan oppleve ved et dødsfall, og å myndiggjøre dem til å ta egne valg rundt gravferden som de kan se tilbake på som gode. Dette gjør vi i erkjennelsen av at begravelsen er samfunnets viktigste rituale. Av samme grunn tar vi mål av oss til å være premissgivere for bransjen vår.

  Sammen med Muslimsk Dialognettverk og Islamsk Råd Norge gjør vi det som er påkrevdi religionen og muslimenes ønsker i Norge.