Program

Programmet for en begravelsesseremoni er en stor del av planleggingsprosessen, og bestemmes på bakgrunn av valgt seremonitype. Her er det flere elementer det er viktig at man tenker på for at man på best mulig måte ivaretar den avdødes livssyn. Dette innebærer i stor grad valg av type musikk og salmer som gjerne skal gjenspeile den avdødes liv og minner på ulike måter.

Ofte stilte spørsmål