Hvordan håndterer dere koronaviruset?

God hoste- og håndhygiene, og god bruk av sunn fornuft, reduserer risikoen for å få luftveisinfeksjoner, inkludert infeksjoner med koronavirus.

Ut fra et forebyggings- og solidaritetshensyn, innfører vi tiltak for å redusere muligheten for korona-smitte. Disse tiltakene vurderes fortløpende.