Er det greit med CD-avspilling i kirken?

Det kan være muligheter for dette, men erfaringsmessig er det lokale variasjoner. Ofte kan dette avhenge av den lokale prest eller kantors holdning til å bruke musikk fra CD i en gravferd. Holdningen er nok ofte at det ønskes «levende» sang og musikk i en begravelse.
Noen av våre kontorer leier ut musikkanlegg.