Hvordan lager man et program?

Etter at innholdet i seremonien er fastlagt, er det naturlig å sette opp et program. Oppsettet varierer ut ifra seremoniform.

Jølstad har egen programleverandør og egen layoutprofil, men dette er også noe man kan bidra med selv, for eksempel ved bruk av et tekstbehandlingsprogram.

Forsiden av programmet har et motiv. Der er det mulig å sette inn et bilde av avdøde eller annet valgfritt motiv.

Se vår programside for mer informasjon.