Minnesamvær

Etter en seremoni er det mange som ønsker å samle familie og venner til et minnesamvær. Minnesamvær skaper rom for å tilbringe tid sammen i sorg og kjærlighet, og i en vanskelig tid kan dette være en viktig del av sorgarbeidet. Det er ingen satte rammer for hvordan et minnesamvær skal foregå, men kan utføres på flere ulike måter. For mange er det vanlig å samles med enkel matservering, hvor også noen velger å bruke tiden til å holde taler og dele minner og historier om den avdøde.