Kister blir brukt både ved begravelse og kremering, og i en seremoni er kisten et sentralt visuelt element som skal bidra til å gi den avdøde en verdig avskjed. Ved valg av kiste er det derfor mange som gjerne ønsker at detaljer og utforming skal gjenspeile den avdødes personlighet eller liv. Det er mange valgmuligheter [...]

Forslag til begravelse med seremoni utendørs Muslimsk seremoni Minnetale Minneord Pårørende legger blomster på kisten Vi leser kollektiv bønn for avdøde i felleskap Avsluttende bønn Seremonien avsluttes med eventuell syning Ved graven Lesing: I Allahs navn, og med Allah, i samsvar med tradisjonen til Allahs sendebud Kisten senkes i graven (begravelse) Koranlesing: De første og […]

Hva er en begravelse? Ordets betydning står for: “Der en person begraves eller senkes i jorden på slutten av en avskjedsseremoni”. Om en situasjon oppstår der du som etterlatte skal avholde en begravelse for et familiemedlem eller en venn, er det mange ting etterlatte må tenke på. Vi har prøvd å samle sammen de viktigste […]

I gammel tid var det tradisjon å våke over den døde. Dette ga mulighet til både ettertanke og avskjed. Også i vår tid kan vi ha behov for å stoppe opp og kjenne etter når en av våre nærmeste dør. Det er flere måter å ta avskjed på. Under kan du lese mer om dette. […]

Håndvask, rengjøring og avfall er viktige hygieniske faktorer som prioriteres ved håndtering av dødsfall. Håndvask Vanlig renslighet er viktig, i første omgang en grundig håndvask. Rengjøring Sykerommet vaskes. Klær og sengetøy kokevaskes. Avfall Hjemmesykepleien eller begravelsesbyrået kan ta hånd om avfall som er tilsølt. Helsetilsynet påpeker videre at dersom avdøde skal ligge en tid i […]

Obduksjon Etter et dødsfall transporteres den avdøde vanligvis på båre til et kjølerom på nærmeste sykehus, eller i kiste til kjølerom ved mottakskapellet eller i krematoriet. Retningslinjene i Gravplassloven sier at seremonien må finne sted innen 10 virkedager etter dødsfallet. Testatorordningen Legemet kan doneres til medisinsk forskning hvis avdøde på forhånd er registrert som donor. Den […]

Vi kan bistå med alle byråets oppgaver i forbindelse med dødsfall. I planleggingssamtalen avtaler vi hva vi skal gjøre og hva etterlatte ønsker å ordne selv. En naturlig del av vår jobb er å stelle og legge den avdøde i kisten, og foreta overføringen fra dødssted til seremonisted. På selve seremonidagen vil vi være tilstede i […]

Etter et dødsfall, ønsker de fleste å ha en grav å gå til. Det kan være av betydning for etterslekten å bevare minnet om den tidligere slekt. Noen ønsker å opprette et nytt gravsted, mens andre vil benytte et familiegravsted. For urner finnes det i tillegg andre alternativer, der man kan sette ned urnen i en […]