Kister blir brukt både ved begravelse og kremering, og i en seremoni er kisten et sentralt visuelt element som skal bidra til å gi den avdøde en verdig avskjed. Ved valg av kiste er det derfor mange som gjerne ønsker at detaljer og utforming skal gjenspeile den avdødes personlighet eller liv. Det er mange valgmuligheter [...]

Døden i islam – Muslimsk begravelse بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ – I Allahs navn, den Barmhjertige, den Nåderike … til Ham skal vi vende tilbake Forord Med stadig flere muslimer som fødes, lever sine liv og dør i Norge, blir det også flere muslimske gravferder. Som muslimer ser vi på døden i islam som en […]

Å arrangere en muslimsk begravelse i Stavanger kan være en utfordrende opplevelse, spesielt hvis du ikke er kjent med de lokale ressursene og prosedyrene. Her gir vi en oversikt over viktige aspekter ved en muslimsk begravelse i Stavanger, fra kontakt med lokale tjenesteleverandører til seremoniarrangering og gravlegging. Al-Khidmat har kontorer i Stavanger. Vi tilbyr begravelsestjenester […]

Vi har et bredt utvalg produkter i tilknytning til begravelse og gravplass. Finner du ikke det du ser etter, er det bare å kontakte oss. Vi kan i de fleste tilfeller gjøre endringer på standardsortimentet. Ønsker du blant annet en annen farge på kisten, en spesiell blomst i kistedekorasjonen, seks bærere til kisten, eller noe […]

Prisen på en begravelse kan variere ut ifra hva man selv ønsker, men kan starte fra 12.988,- om man ikke inkluderer seremonien. Vi er opptatte av å være transparente når det kommer til pris slik at du bedre kan forstå kostnadene rundt en begravelse og gravferdstjenester. Vi tror at ved å tilby unike og rimelige […]

Seremonirom Sentrumskirken Strømmen Vi disponerer nå seremonirom Sentrumskirken Strømmen til begravelser. Seremonirommet kan brukes av alle som bor i Lillestrøm og omliggende kommuner. Adressen er Myrsethveien 1, 2010 Strømmen  Lokalet har plass til 50 personer når det er 1 meters avstand mellom hver. Dette er i tråd med myndighetenes retningslinjer. Medlemmer fra samme husstand kan […]

Forslag til begravelse med seremoni utendørs Muslimsk seremoni Minnetale Minneord Pårørende legger blomster på kisten Vi leser kollektiv bønn for avdøde i felleskap Avsluttende bønn Seremonien avsluttes med eventuell syning Ved graven Lesing: I Allahs navn, og med Allah, i samsvar med tradisjonen til Allahs sendebud Kisten senkes i graven (begravelse) Koranlesing: De første og […]

Hva er en begravelse? Ordets betydning står for: “Der en person begraves eller senkes i jorden på slutten av en avskjedsseremoni”. Om en situasjon oppstår der du som etterlatte skal avholde en begravelse for et familiemedlem eller en venn, er det mange ting etterlatte må tenke på. Vi har prøvd å samle sammen de viktigste […]

I gammel tid var det tradisjon å våke over den døde. Dette ga mulighet til både ettertanke og avskjed. Også i vår tid kan vi ha behov for å stoppe opp og kjenne etter når en av våre nærmeste dør. Det er flere måter å ta avskjed på. Under kan du lese mer om dette. […]

Håndvask, rengjøring og avfall er viktige hygieniske faktorer som prioriteres ved håndtering av dødsfall. Håndvask Vanlig renslighet er viktig, i første omgang en grundig håndvask. Rengjøring Sykerommet vaskes. Klær og sengetøy kokevaskes. Avfall Hjemmesykepleien eller begravelsesbyrået kan ta hånd om avfall som er tilsølt. Helsetilsynet påpeker videre at dersom avdøde skal ligge en tid i […]

Obduksjon Etter et dødsfall transporteres den avdøde vanligvis på båre til et kjølerom på nærmeste sykehus, eller i kiste til kjølerom ved mottakskapellet eller i krematoriet. Retningslinjene i Gravplassloven sier at seremonien må finne sted innen 10 virkedager etter dødsfallet. Testatorordningen Legemet kan doneres til medisinsk forskning hvis avdøde på forhånd er registrert som donor. Den […]