Seremonirom Sentrumskirken Strømmen

Vi disponerer nå seremonirom Sentrumskirken Strømmen til begravelser. Seremonirommet kan brukes av alle som bor i Lillestrøm og omliggende kommuner. Adressen er Myrsethveien 1, 2010 Strømmen 

Lokalet har plass til 50 personer når det er 1 meters avstand mellom hver. Dette er i tråd med myndighetenes retningslinjer. Medlemmer fra samme husstand kan naturligvis sitte tettere sammen.

Av hensyn til retningslinjene om avstand må kisten stå igjen inne når seremonien er over. Normalt ville vi avsluttet med å bære ut til bilen.

Vi sørger for ekstra renhold i lokalet pga. den spesielle situasjonen vi er i nå.

Begravelser kan holdes mandag til fredag kl. 10:00, 13:00 og 16:00.
På forespørsel kan vi holde begravelser kl.18:00, seremoni på lørdag er også mulig.

For å gjøre det lettere for etterlatte i dagens situasjon kan vi gjennomføre begravelser i seremonirommet til fast pakkepris med seremoni kr 24.933,-. Prisen for å leie lokalet er kr 3 000,-, noe som er en redusert pris for våre kunder

Vi har musikkanlegg, bildefremvisningsutstyr og utstyr for direkteoverføring av begravelsen fast montert i seremonirommet. Direkteoverføring fra Sentrumskirken er kostnadsfritt.

I etasjen under så finnes det et romslig og egnet rom for minnesamvær. Her vil vi kunne dekke til 20 personer.

Lokalet kan brukes til religiøse og ikke-religiøse seremonier, men det er ikke anledning til å dekke til de symbolene som er der.

Jølstad begravelsesbyrå tilbyr egne gravferdstalere til livsynsåpne seremonier. For seremonier i regi av Den Norske kirke vil prest og organist fra avdødes menighet kunne spørres.

Sentrumskirken ligger sentralt plassert midt mellom Lillestrøm og Lørenskog, 1 minutt med bil fra E6 og Strømmen sentrum. Det er rikelig med parkeringsplasser rett på utsiden av lokalene.

Adresse
Myrsethveien 1, 2010 Strømmen.