Muslimsk begravelse – døden i islam

Øvrig

Islam har bestemte ritualer som skal sikre en verdig og vakker ramme rundt livets slutt, både for den som har gått bort og de etterlatte. Vi i muslimsk begravelsesbyrå Al-Khidmat sørger for at muslimsk begravelse – døden i islam – gjennomføres med respekt. Prisen for en muslimsk begravelse er avhengig av de pårørendes ønsker.

De islamske ritualene

For oss er det viktig å tilrettelegge for familiens og individuelle behov og ønsker. Planlegging og gjennomføring gjøres i tett samarbeid med de ansvarlige i det enkelte trossamfunn eller religion. Vi medvirker til ulike typer seremonier, deriblant muslimske begravelser.

I islam fremstilles overgangen fra liv til død rituelt som en overgang til en annen form for liv. Ritualet består av fire hoveddeler:

  • Vaskeseremoni
  • Omsvøping
  • Begravelsesbønn
  • Gravlegging

Les mer om døden i islam her.

Selve begravelsen skal skje så raskt som mulig etter dødsfallet. Det skjer gjerne samme dag i muslimske land, mens det som regel går noen dager fra dødsfall til begravelse i Norge. Ved tradisjonell begravelse legges den avdøde direkte i jorden uten kiste, men dette er ikke gjennomførbart i Europa. På dette punktet har tradisjonell islamsk skikk blitt endret og det er vanlig å bruke kiste for seremonier i Norge.

Seremonien ledes av imam (eller prest) og inneholder blant annen bønn og religiøse tekster. Det er pårørende sammen med imamen som får legge føringer på hvordan seremonien skal være, som ofte inkluderer korte hilsener, tale fra imamen og kollektiv bønn på slutten (janazah). Hensikten med seremonien er å gi familie og venner et verdig farvel og takk til den døde.

 

Ved deltagelse i muslimsk begravelse

Etter islamsk tro er det ikke vanlig med minnesamvær som ved en kristen begravelse. For de som står familien nær er det derimot vanlig å komme med mat og være behjelpelige i tiden etter begravelsen. Det viktigste for ikke-muslimer som deltar i en muslimsk begravelse er å vise respekt og omtanke. Pårørende forstår at du kommer fra en annen kultur og forventer ikke at du skal oppføre deg som dem.

Det stilles ingen bestemte krav til klær, men kle deg pent og vis at du bryr deg. Etter kristne tradisjoner viser mørke klær respekt. Dette vet muslimer og derfor kan det være fint å kle deg som om du skulle gått i en kristen begravelse. Du kan også gjerne ta med blomster til å legge på kisten eller graven.

Etter at seremonien er over det vanlig å hilse på familien til den døde og dele kondolanse. Hvis du kjente avdøde godt, kan du gjerne spørre familien om det er noe du kan gjøre for dem.

 

Gravplassen

Det aller viktigste prinsippet for muslimsk gravferd er å begraves i retning mekka. Det har også stor betydning at den avdøde gravlegges på et muslimsk gravfelt. Ifølge Islam og Profetens tradisjon anbefales det at man besøker graven minst to ganger i året, ved Ramadan; Id og Pilegrimsreisen, og ellers hver fredag. Les mer om religion og gravplassen her.

Muslimsk begravelse - Al-Khidmat.jpg

Muslimsk begravelse – pris

Prisen på en muslimsk begravelse kan variere veldig mye avhengig av valgene pårørende tar.
Al-Khidmat begravelsesbyrå tilbyr forskjellige typer kister og tjenester slik at begravelsen tilpasses enhver familie sitt behov.