Muslimske kvinner og begravelse

Under seremonien

Begravelsesprosessen er et viktig aspekt av islamsk tradisjon, også for muslimske kvinner. 

I dette blogginnlegget vil vi se på betydningen av begravelse i islam og hvordan det spesifikt forholder seg til muslimske kvinner. 

Vi vil diskutere ritualer og praksis knyttet til begravelses- og gravferdsprosessen, samt de kulturelle og religiøse hensyn som spiller inn. 

Enten du er en muslimsk kvinne som ønsker å forstå mer om dine egne begravelsesrettigheter eller bare er interessert i å lære mer om islamske skikker, gir dette blogginnlegget verdifull innsikt i dette viktige emnet. 

Forstå muslimske kvinners begravelsestradisjoner 

Muslimske kvinner har spesifikke begravelsesritualer i henhold til islamsk tradisjon. 

Når en muslimsk kvinne dør, blir kroppen hennes vasket og innhyllet av andre kvinner. Denne vaskingen og innhyllingen følger visse retningslinjer. 

For eksempel blir den avdøde kvinnens kropp vasket et oddetall ganger, vanligvis tre eller fem. Kroppen hennes blir dekket med vanlig hvitt stoffmateriale, og holder håret og kroppen beskjedent dekket. Parfyme påføres ofte likkledet hennes. 

Muslimske kvinner blir vanligvis begravet i en enkel stoffinnpakning i stedet for en kiste. I Norge gravlegges det med kiste. Liket blir gravlagt vendt mot Mekka, islams hellige by. Muslimske kvinner begraves så raskt som mulig etter døden, ofte innen 24 timer. 

Begravelsesseremonien er en viktig begivenhet, med bønner over den avdøde. Målet er å behandle den avdøde med verdighet og respekt samtidig som man følger tradisjonene satt av profeten Muhammed. 

Tillatelse for kvinner som besøker gravplasser i islam: retningslinjer forklart 

Spørsmålet om kvinner som besøker graver i islam har blitt diskutert av lærde. Flertallet av de lærde er enige om at det med visse retningslinjer er tillatt. 

Mange mener at kvinner kan besøke gravene til familiemedlemmer og andre hvis intensjonen deres er ren og de følger lover og regler riktig. 

For eksempel bør kvinner kle seg og oppføre seg beskjedent på gravsteder. Noen lærde mener om at kvinner ikke bør klage høylytt eller på annen måte forstyrre den avdøde eller andre besøkende. Berøring eller kyssing av en grav anses ofte som forbudt for både menn og kvinner. 

Kvinner har forbud mot å besøke graver om natten, da det kan utgjøre sikkerhetsproblemer. Selv om noen tidlige lærde frarådet kvinner å besøke ukjente graver eller kirkegårder, er de fleste enige om at det er akseptabelt av og til å besøke graver av viktige skikkelser. Å besøke en kirkegård gir viktige påminnelser om både døden og det hinsidige.   

Så lenge passende etikette følges, kan det oppmuntres til å besøke graver for både menn og kvinner. 

Ritualer og forberedelse til begravelse: Muslimske kvinners skikker 

Når en muslimsk kvinne nærmer seg døden, oppmuntrer de rundt henne til minne om Gud og resitering av bønn. 

Etter at hun har gått bort, blir øynene lukket og kroppen blir dekket med et vanlig stoffmateriale. Den rituelle vaskingen av kroppen ( ghusl ) utføres med respekt av andre muslimske kvinner. 

De vasker hele kroppen forsiktig et oddetall ganger, vanligvis tre, fem eller syv. Kroppen er parfymert og deretter pakket inn i hvite likkleder ( kafan ). Likkledet dekker kroppen beskjedent, med hodeskjerf for å dekke håret. 

Ofte brukes kafoor til å maskere ubehagelig lukt. Liket fraktes respektfullt til gravstedet. Begravelsesbønnen ( salat al-janazah ) utføres, ledet av muslimske menn med den avdøde foran menigheten. 

Muslimske kvinner blir vanligvis ikke med i denne bønnen, men kan delta og be privat. Liket begraves uten forsinkelse, ofte innen 24 timer etter døden. Gravstedet vender mot Mekka, islams hellige by. Gravstein er tillatt. 

Kvinner som besøker graver i islam: innsikt fra hadith og læresetninger 

Hadith (ordtak og tradisjoner fra profeten Muhammed) og lære fra islamske lærde gir et visst perspektiv på kvinner som besøker graver. 

Flere hadith anbefaler å besøke graver generelt for å minne seg selv om døden og det hinsidige, selv om de ikke spesifiserer kjønn. 

Noen hadither advarer mot hyppige besøk av graver spesielt av kvinner, da det kan føre til tristhet og overdreven sorg. 

Imidlertid forklarer forskere at dette sannsynligvis var ment for en tid da hedenske gravritualer var mer vanlige. 

Samlet sett er de fleste forskere enige om å besøke graver av og til er tillatt for kvinner, så lenge det ikke fører til forbudte handlinger. 

For eksempel tillot profeten Muhammed kvinner å besøke gravene til hans følgesvenner så lenge de ikke rørte eller kysset gravene. Noen jurister fraråder høylytt jamring ved gravplasser for både menn og kvinner. 

Lærdommen indikerer at gravbesøk av kvinner bør være sporadiske, rolige og verdige. De skal ikke røre, kysse eller gå rundt graven. 

Å følge riktig etikette viser respekt for helligheten til gravplasser i islam. 

Involvering av familie og fellesskap i muslimske kvinners begravelse 

I islam anses det å begrave den avdøde som en kollektiv forpliktelse for fellesskapet. 

Familie, venner og medlemmer av samfunnet oppfordres til å delta aktivt i begravelsesritualene og bønnene for en muslimsk kvinne. Kvinnelige familiemedlemmer spiller en direkte rolle ved å vaske, innhylle og forberede kroppen til begravelsen. 

Begravelsesbønnen ( salat al-janazah ) gjøres av både menn og kvinner, selv om bare menn utgjør menighetens linjer. Det er sunnah ( anbefales ) for slektninger, naboer og venner å bli med i gravferden til gravstedet som et tegn på ære og medfølelse. 

Samfunnet har som mål å gi følelsesmessig og praktisk støtte til den sørgende familien. Å delta på begravelsen og kondolere er sterkt oppmuntret i islam. 

Etter begravelsen fortsetter samfunnet å støtte familien gjennom å besøke familien og ta med mat. 

Koranen understreker også viktigheten av å hedre ens foreldre etter døden ved å be om deres tilgivelse og sjel. 

Kvinner og kistehåndtering i islam: kulturelle perspektiver og retningslinjer 

I islamsk tradisjon har kistehåndtering generelt vært menns rolle, mens kvinner sørger på litt avstand. Dette er basert på tolkninger av hadith som forbyr kvinner å følge begravelsesfølget til graven. 

Noen forskere hevder imidlertid at dette var ment å forhindre uislamsk pre-islamsk praksis med overdreven jamring fra enkelte sørgende. De fleste lærde tillater kvinner å delta på begravelser og gravplasser med riktig innredning. Kulturelt sett har direkte kontakt med kisten ofte blitt unngått av kvinner. 

Synspunktene varierer imidlertid – noen kvinner kan bære eller ta på kisten til en nær slektning når det er ønskelig. Samlet sett prøver forskere å balansere respekt for kulturell sensitivitet med islamske prinsipper. 

Maliki-skolen forbyr menn og kvinner å bære kister sammen for å hindre nær kontakt mellom kjønn. 

Hanafi-skolen tillater kvinner å gi indirekte hjelp til å flytte kister innenfor retningslinjer for beskjedenhet og unngåelse av forbudt tilbaketrukkethet med ikke-mahram-menn. 

Ånden i islamsk lære legger vekt på å opprettholde verdighet og høytidelighet under begravelser. 

Gravsted og begravelsesseremoni for muslimske kvinner: skikker og praksis 

I islamsk tradisjon er begravelser et samfunnsanliggende, av natur enkelt og hurtig utført etter døden. Graven for en muslimsk kvinne er gravd vinkelrett på retningen til qibla, vendt mot Mekka. 

Graver holdes grunne, ofte ikke mer enn tre fot dype. I Norge er det gravferdsloven som gjelder. Liket legges i graven på høyre side av mannlige familiemedlemmer eller noen fra samfunnet, nøye tildekket og graven fylles raskt. Gravsteinsmerking er tillat. 

En vanlig begravelsesbønn kjent som salat al-janazah utføres på gravstedet. Muslimske menn tilbyr denne fellesbønnen, som ber om tilgivelse for den avdøde. Kvinner kan gå på gravstedet og holde private personlige bønner, men deltar ikke i salat al-janazah. 

Alle deltakere resiterer den muslimske bønnen kjent som taslim for å ønske fred med den avdøde. Sørgende resiterer vanligvis vers fra Koranen også etter begravelsen. Følelser holdes i sjakk, unngår overdreven sorg eller jamring i henhold til islamsk etikette. Samfunnet støtter deretter familien gjennom besøk, mat og kondolanser. 

På denne måten gjenspeiler muslimske kvinners begravelsesseremonier kjerneverdier som enkelhet, likhet og fellesskap i islam. 

Kan ikke-muslimer delta i muslimske begravelser? 

Flertallet av lærde er enige om at det er tillatt for ikke-muslimer å delta på muslimske begravelsesritualer. 

Ikke-muslimer har lov til å delta på vask og innhylling av kroppen før begravelsen, begravelsesbønnen ( salat al-janazah ) og også i selve begravelsen på gravstedet. 

Imidlertid bør de holde seg unna linjene i selve salat al-janazah-bønnen, som generelt er begrenset til kun praktiserende muslimer. 

Noen viktige hensyn involverer passende påkledning – beskjedenhet bør opprettholdes, og høylytt jamring eller upassende oppførsel bør unngås. 

Ikke-muslimer vil være unntatt fra visse ritualer som å resitere islamske bønner, med mindre de ønsker å delta med respekt. Å kondolere til familien og hjelpe dem i deres sorg vil bli ønsket velkommen. 

Sorg og skikker etter begravelse: Muslimske kvinners helligdager 

I islam er det akseptert å sørge over den avdøde, men bør ikke være overdreven i tråd med læren om måtehold. 

Muslimske kvinner observerer en sorgperiode som varierer fra tre dager til fire måneder, avhengig av deres forhold til den avdøde. Enker gjennomfører en ‘iddah-sorgperiode som varer i fire måneder og ti dager. 

I sorgperioden avstår kvinner fra dekorative klær, parfymer, festligheter og ekteskapsseremonier i den foreskrevne tiden. Å klage høyt på gravplasser frarådes for kvinner. 

Koranresitasjoner og bønner for de avdøde oppmuntres. Det er en sunnah for familie og venner å gi mat og kondolanser til sørgende. 

Ved viktige anledninger som én uke, 40 dager og ett år etter begravelsen, vil sørgende og samfunnsmedlemmer avlegge spesielle gravbesøk og ofre til minne om den avdøde. Donasjoner eller gode gjerninger på vegne av avdøde kan utføres på dette tidspunktet. 

Disse ritualene etter begravelsen tar sikte på å trøste de etterlatte mens de aksepterer døden som Guds vilje. De fleste muslimer mener at sorg bør gå over til å søke Allahs nåde og evige velsignelser for den avdøde sjelen. 

Betydningen av umiddelbar begravelse i islam: grunner og praksis 

I islam blir det sterkt oppmuntret å begrave den avdøde raskt. 

Koranen befaler direkte begravelse umiddelbart etter døden, og sier ” Ikke la de som er døde for Guds sak vente for lenge; begrav dem så snart du kan“. 

Profeten Muhammed instruerte også om ikke å utsette forberedelsene og begravelsen med mindre det er en gyldig grunn. Forskere konkluderer med at begravelse ideelt sett bør finne sted innen 24 timer etter døden. 

Denne umiddelbare begravelsen har flere betydninger i islam. For det første viser det respekt og verdighet til den avdøde. For det andre anser islam at sjelen gjennomgår en prøvelse i tiden før begravelsen og vender tilbake til sin Herre. Å holde denne perioden kort gir trøst til sjelen. Til slutt, å utsette begravelse uten en god grunn, strider mot de islamske prinsippene om enkelhet, likhet og samfunnsansvar i begravelsesritualer. 

Men hvis omstendigheter som obduksjon eller familiereiser virkelig hindrer rask begravelse, er ventetiden tillatt. 

Moderne utfordringer i muslimske kvinners begravelsespraksis 

Muslimske kvinners begravelsespraksis møter nye utfordringer i moderne samfunnets sammenhenger på grunn av sosiale normer, lover og tilgjengelighetsproblemer. 

For eksempel spesifiserer islamsk tradisjon vask og innhylling av den avdøde av samme kjønn. Men i noen fylker kan det være lovlige forbud mot at ikke-profesjonelle kvinner håndterer dette. 

Transport av avdøde til utlandet til hjemlandets gravplasser kan også komme i konflikt med raske gravtradisjoner. 

I tillegg utgjør sikring av halal-gravplasser i land som ikke er muslimsk majoritet, barrierer. Kremasjonslover kan utfordre tradisjonelle helkroppsbegravelser som kreves i islam. Å utføre rituelle vaskefasiliteter er kanskje ikke tilgjengelig på sykehus og likhus. 

Å arrangere begravelsesbønneområder for kvinner gir vanskeligheter, spesielt i forskjellige samfunn. Sorgritualer som involverer gravbesøk kan trenge tilpasning for kvinner som bor langt fra gravstedet. 

Å balansere disse religiøse hensyn sammen med moderne praktiske begrensninger er fortsatt et pågående problem. 

Familier jobber med muslimske lærde og samfunn for å finne løsninger som opprettholder kvinners islamske begravelsesrettigheter samtidig som de respekterer pluralistiske samfunn. 

Muslimsk dødspraksis på sykehus: ritualer og betraktninger 

Når en muslimsk pasient nærmer seg døden, er det vanlig at familie og venner er til stede for å gi trøst, lese vers fra Koranen og hjelpe den døende med å fokusere sine siste tanker på Gud. Hvis mulig, bør pasientens seng plasseres mot Mekka. 

Etter døden vil øynene og kjevene til den avdøde være lukket, kroppen vil bli dekket, og hender og føtter vil være løst bundet. Liket skal håndteres så lite som mulig før gravlegging og håndteres respektfult. 

Muslimer mener begravelse bør skje så snart som mulig, ofte innen 24 timer. Kroppen blir vanligvis badet av en person av samme kjønn, pakket inn i et enkelt hvitt tøy, og deretter begravet uten kiste rett i bakken vendt mot Mekka. Obduksjoner frarådes vanligvis med mindre loven krever det. 

Sykehuspersonell bør prøve å imøtekomme disse praksisene knyttet til renslighet, rask begravelse, plassering av kroppen og andre skikker så mye som mulig mens de følger medisinske og juridiske retningslinjer. 

Tydelig kommunikasjon med familien er nøkkelen til å respektere muslimske tradisjoner angående døden og dets ritualer.  

Respektfull etikette for ikke-muslimer ved muslimske begravelser 

Her er noen tips for ikke-muslimer om respektfull etikette når de deltar i muslimske begravelser: 

 • Kle deg beskjedent og konservativt. Både menn og kvinner bør ha tildekket knær og albuer som et minimum. 
 • Stå i linjer atskilt etter kjønn under Janazah-begravelsesbønnen. Følg holdningene og bevegelsene til resten av deltakerne. Ikke-muslimer kan rett og slett stå stille og observere. 
 • Unngå å uttrykke kondolanser til familien før begravelsen, da vokal sorg frarådes før den avdøde legges til hvile. 
 • Avstå fra å ta bilder eller videoopptak av seremoniene uten forhåndstillatelse fra familien. 
 • Det kan være opplesninger fra Koranen under gudstjenesten. Ikke ta med egne religiøse tekster av respekt for islamsk tro. 
 • Begravelse finner ofte sted veldig kort tid etter døden, så forvent at hele prosessen vil gå raskt og effektivt. 
 • Mat eller forfriskninger kan tilbys gjestene etter begravelsen. Spis kun med høyre hånd. 
 • La familien ta ledelsen når de skal reise. Skikkene varierer, men gjestene oppfordres til ikke å bli for lenge. 

Nøkkelen er å delta i begravelser på en stille, ydmyk og rolig måte som ikke distraherer fra islamske ritualer eller sorgen til familiemedlemmer. Det blir mest respektfullt når ikke-muslimer kondolerer ydmykt mens de respekterer islamske tradisjoner. 

Vanlige spørsmål: 

Er muslimske kvinner tillatt i begravelser? 

Ja, muslimske kvinner er tillatt i begravelser. Tradisjonelt deltar muslimske menn og kvinner i begravelsesbønner og begravelse, men de står i separate linjer under bønnene. 

Noen kulturer kan fraråde kvinner å delta på selve begravelsen på gravstedet, men kvinner spiller en aktiv rolle i å forberede kroppen, sørge over de døde og trøste den sørgende familien. 

Den avdødes kvinnelige slektninger kan også ha visse æresroller, som å være den første til å drysse jord i graven. 

Totalt sett er kvinnelig deltakelse og deltagelse i muslimske begravelser vanlig, selv om det eksisterer en viss kjønnssegregering. 

Må muslimske kvinner dekke kroppene sine? 

Ja, ved muslimske begravelser dekker kvinner vanligvis kroppen sin som en del av å kle seg og oppføre seg respektfullt. Muslimske kvinner som deltar i en begravelse vil sannsynligvis ha på seg løse, ikke-avslørende klær som dekker bena, armene og håret. 

Å dekke håret kan gjøres med et løst skjerf eller hodeinnpakning. Noen muslimske kulturer krever at kvinner dekker ansiktene sine med et slør når de er i offentlige eller blandede kjønnssammenkomster, inkludert begravelser. 

Omfanget av dekning varierer etter samfunn, men beskjedenhet forventes ved begravelsesritualer, så muslimske kvinner vil nesten alltid ha det meste av huden skjult. 

Er menn og kvinner gravlagt separat i islam? 

Nei, islamsk begravelse krever ikke å skille menn og kvinner. Muslimske menn og kvinner begraves vanligvis ikke atskilt fra hverandre. 

Alle muslimer er tradisjonelt begravet i bakken uten kister, pakket inn i et likklede, vendt mot Mekka. Gravplasser har områder for både menn og kvinner gravlagt sammen med gravsteiner som markerer gravene. 

Den eneste separasjonen som kan oppstå er under begravelsesbønnen – menn står på rader foran, mens kvinner står på rader bak dem. 

Samlet sett er muslimske gravplasser tradisjonelt ikke segregerte etter kjønn. 

Hva er reglene for muslimsk begravelse? 

Her er hovedreglene for muslimsk begravelse: 

 • Muslimer bør begraves så raskt som mulig etter døden, ofte innen 24 timer. Kroppen blir vasket og pakket inn i et hvitt lik-klede kort tid etter døden. 
 • Gravlegging gjøres direkte i bakken – kister brukes ikke. I Norge er det lovpålat å bruke kiste. Kroppen er justert mot Mekka. Graver graves dypt nok til å beskytte kroppen. 
 • Obduksjoner eller balsamering av kroppen er vanligvis forbudt med mindre loven krever det. 
 • Kroppen er gravlagt i graven med hodet vendt mot høyre og vendt mot Mekka. Det blir bedt over graven etter begravelsen. 
 • Sorg og minne varer i 3 dager etter begravelsen. Koranlesninger kan forekomme i denne sorgperioden. 

Fokuset er på å behandle den avdøde med den største respekt mens de aksepterer døden gjennom foreskrevne islamske ritualer forankret i beskjedenhet og enhet foran Allah. Prosessen tar sikte på å trøste de levende mens de starter overgangen til etterlivet for de døde. 

Konklusjon 

Muslimske kvinner har unike gravtradisjoner som er forankret i deres tro og kulturelle praksis. 

Fra tillatelsen til kvinner som besøker gravplasser til ritualer og forberedelse til begravelse, har disse skikkene dyp betydning for muslimske kvinner. 

I tillegg er involvering av familie og lokalsamfunn i gravferdsprosessen et viktig aspekt ved å hedre den avdøde. Det er også viktig å forstå etiketten og betraktningene rundt ikke-muslimer som deltar i muslimske begravelser. 

Til slutt gir sørge- og -begravelsesskikkene et rammeverk for å navigere i sorgprosessen for muslimske kvinner. 

Ved å forstå og respektere disse skikkene, kan vi hedre tradisjonene og erfaringene til muslimske kvinner i tider med sorg og tap.