Hva koster et minnesamvær?

Hva koster et minnesamvær er varierende og baserer seg på om man velger å leie et lokale, hva man serverer og om man velger å stå for matservering selv eller få inn hjelp. Det vil også være lokale forskjeller som påvirker kostnadene for et minnesamvær. Hos oss i Al-Khidmat begravelsesbyrå har vi begravelseskonsulenter med god lokal kunnskap som vil være til god hjelp hele veien.

Vi kan være behjelpelige med å skaffe catering med røtter fra Pakistan, India, Sri Lanka, Iran, Irak, Tyrkia, Afghanistan og Midt-Østen. Vi har bred kontakt med flere restauranter.

Les mer på våre sider om minnesamvær.