Hva er et minnesamvær?

Helt fram til vår tid har man lagt stor vekt på at slekt og venner skulle samles til minnesamvær etter seremonien. Et minnesamvær, eller en minnestund, kan være for bare den aller nærmeste familie. Selvsagt er det også i denne sammenheng de etterlatte som avgjør. Samtidig kan fellesskap med familie og nære venner være av stor betydning. En samling hvor det sies noen ord og man minnes den som er gått bort, kan gjerne gjøres enkel og samtidig verdig

I vår tid har vi det ofte så travelt at mange møtes bare ved slike anledninger. Om en har mulighet til en slik samling, vet man at også denne kan være til hjelp i sorgarbeidet, og gi grunnlag for omsorg og fellesskap i en vanskelig tid.