Må den avdøde være bosatt i kommunen hvor gravferden finner sted?

Nei, men ønsker de etterlatte seremoni i en annen kommune enn den avdøde var bosatt i, må de betale for dette. Prisene varierer fra kommune til kommune. Det er også mulig å reservere en gravplass.

Ta kontakt med et av våre lokale kontorer, så skal vi hjelpe deg.