Kan vi få se den avdøde i en syning?

Det kan være godt å få se avdøde. Vi kan bistå og legge til rette for når og hvor dette kan skje. Du kan også se avdøde etter at vedkommende er stelt og lagt i kiste, ved en såkalt syning. Dette kan avtales med oss.

I gammel tid var det tradisjon å våke over den døde. Dette ga mulighet til både ettertanke og avskjed. Også i vår tid har vi behov for å kjenne etter, blant annet ved å se den døde ligge i kisten. Mange opplever også at gravferdsdagen blir lettere når en har sett den døde på forhånd.