Hvor oppbevares den avdøde fra dødsfallet til gravferden?

Dette kan variere og det kan være flere stopp på veien. Ved dødsfall i privathjem blir ofte den avdøde bragt på båre til et sykehus hvor det som regel er et kjølerom og hvor det ligger til rette for stell av den avdøde. Etter at avdøde er stelt og lagt i kiste er det naturlig at den avdøde flyttes til seremonistedet som kan være et kapell eller en kirke, normalt med et tilhørende kjølerom.

Les mer om hvordan vi kan hjelpe ved et dødsfall.