Hvor kan jeg få gravplass?

Det er mulig å reservere en gravplass, ellers sier hovedregelen at man skal gravlegges på den kirkegård eller gravlund man “sogner” til.

Dette betyr at kirkegårdsmyndigheten tildeler gravplass ut fra bostedsadresse for avdøde eller for den som er ansvarlig for gravferden. Det er også mulighet for å velge gravplass, her er det lokale variasjoner. Jølstad kan informere mer om dette om du tar kontakt med et av våre kontorer.