Hva koster det å frakte avdøde hjem fra utlandet?

Dersom avdøde hadde reiseforsikring er det forsikringsselskapet som står for det praktiske.

Dersom dødsfallet skjer i et av de nordiske landene eller Storbritannia, er det NAV som dekker utgiftene for transport og hjemsendelse av avdøde.

Dersom avdøde ikke hadde reiseforsikring, kan det by på store utfordringer for de etterlatte. De enkelte land kan ha store individuelle variasjoner rundt håndtering av dødsfall og hjemsendelser.

Kontakt oss for mer informasjon om hjemsendelse av kister eller urner.