Må vi ha en kirkelig seremoni?

Det er de etterlatte som bestemmer om innholdet i en begravelse skal være kirkelig eller ikke. Den kan holdes i privat regi eller man kan kontakte et trossamfunn avdøde eller de etterlatte har tilhørighet til. Jølstad kan bistå med veiledning og talere.