Hvilken seremoniform kan jeg velge?

De fleste har behov for en seremoni, og da kan man enten ha en religiøs seremoni, en humanistisk seremoni, eller en livssynsåpen seremoni. Det er den ansvarlige for begravelsen som bestemmer hvilken type seremoni som best ivaretar den dødes religion eller livssyn. Mange etterlatte ønsker at seremonien reflekterer avdødes liv.