Hvem bestemmer valg av type seremoni?

Når noen dør så er det de nærmeste etterlatte som bestemmer hvilken type seremoni som best ivaretar og respekterer avdødes religion eller livssyn.

Mange etterlatte ønsker at seremonien reflekterer avdødes liv og verdier. De fleste har behov for en seremoni, mens noen velger begravelse uten seremoni eller en enkel markering ved kisten, urnenedsettelsen eller ved askespredning.

Det kan derfor være nyttig å stoppe litt opp og tenke igjennom hvilken type seremoni eller markering som best ivaretar etterlatte og venners behov, og avdødes ønsker.