Hva er en gravferdstaler?

Gravferdstaler er den som leder seremonien. En gravferdstaler hos oss er ansatt i byrået og har gjennomgått en spesiell opplæring for å kunne bistå som taler i livsynsåpne seremonier. En gravferdstaler har og samme rolle som en prest i kirkelige seremonier.