Når blir dødsannonsen publisert?

Dødsannonsen blir publisert i god tid før seremonidagen, slik at alle som ønsker å være til stedet er tidlig varslet. Det er også mulig å publisere dette etter at seremonien har funnet sted. Du kan få mer informasjon på våre sider om dødsannonse.