Hjem / Dødsannonse

Dødsannonse

En dødsannonse har som hensikt å bekjentgjøre en persons bortgang, og kan gjøres tilgjengelig på flere måter. Ofte blir den publisert i en eller flere aviser, nettavis og på en digital minneside.

Hvordan utforme og skrive en dødsannonse?

Sammen med en bekjentgjøring av en persons bortgang, benyttes også dødsannonsen til å si noe kort om de etterlattes forhold til avdøde, samt å gjøre tid og sted for begravelsen kjent. I annonsen kan man også si noe om eventuelle ønsker for donasjon til ulike organisasjoner som alternativ til blomster. I en del aviser er det også mulig å legge ved et bilde av den avdøde om man ønsker det.

Dødsannonsen inneholder

  • Et ønsket symbol – Det er mange symboler tilgjengelig, og kan eksempelvis være et kors, blomst eller fredsdue. Vi er behjelpelige med å veilede deg om symboler.
  • Avdødes roller – Eksempelvis hustru, mor og søster ved kvinne, eller mann, far og bror ved mann, i tillegg til at man kan legge til flere beskrivende uttrykk i denne teksten.
  • Avdødes navn, fødselsdato og dødsdato – Her er det også ulike alternativer for hvordan man ønsker å beskrive dødsfallet. Dette kan eksempelvis være “sovnet stille inn”, “forlot oss så altfor tidlig” eller “ble revet bort”, alt ettersom årsaken til dødsfallet og hva man ønsker å uttrykke i dødsannonsen. Det er også mulig å sette inn egne vers, dikt og minneord her, dersom man ønsker det.
  • Tid og sted for begravelsen og eventuelle ønsker for donasjon – Dette er med unntak om begravelsen skal finne sted i stillhet.

Vi i Al-Khidmat begravelsesbyrå er behjelpelige med utforming av dødsannonsen og å sende den til gjeldene aviser. Annonsen kan også ligge både på trykk og i nettavis. Vi oppretter i tillegg en egen minneside for den avdøde på våre minnesider. Dette gjør at dødsannonsen blir søkbar i søkemotorene, og kan enkelt deles i sosiale medier med familie, venner og bekjente ved ønske. Dette er en kostnadsfri tjeneste i dag.