Må vi ha en dødsannonse i avisen?

Nei, dette velger dere helt selv. Fordel med en dødsannonse er at personer som kjente avdøde eller etterlatte får vite om dødsfallet, samt tid og sted for seremonien. Det er og mulig å velge kun digital dødsannonse.

Flere velger en ren nettannonsering via våre nettsider. Det er både raskere og billigere enn en dødsannonse i avisen. En nettannonse er søkbar og kan sendes til familie og venner via sosiale medier. Du kan finne ut mer om nettannonsering på informasjonssiden vår om minnesider.