Hvordan lager man en dødsannonse?

En dødsannonse settes normalt inn for å kunngjøre at en person er død. Den settes inn i de avisene som dekker det området man føler er naturlig. Alle aviser har egne maler for layout og Jølstad er tilknyttet et utformingsverktøy hvor annonsen i samarbeid med familien kan utformes slik man ønsker. Dødsannonsen kommer da inn i papirutgaven til avisen, samt avisens nettside. Dødsannonsen settes også inn på minnesiden.

Link til dødsannonseveiledning.

Annonsen kan inneholde
– Bilde av avdøde
– Dikt/vers
– Donasjon/gave
– Info om minneside