Hva er en dødsannonse?

En dødsannonse har tradisjonelt sett vært måten man har annonsert en persons bortgang i de fleste aviser. Nå er det mer vanlig å anvende minnesider hvor man kan dele siden enkelt med dem man vil og samtidig legge til kommentarer og bestille blomster direkte til seremonien.