Kan jeg balsameres?

I Norge er det ikke tradisjon for balsamering. Det er imidlertid mulig å få utført dette ved de store sykehusene i Oslo dersom det skal være transport ut av landet og mottagerlandet krever dette. For mer informasjon kan du ta kontakt ved en av våre kontorer.