Hvordan skal vi gå frem dersom vi opplever dødsfall i forbindelse med ferien?

Ta kontakt med avdødes forsikringsselskap og nærmeste norsk ambassade eller konsulat, eventuelt UD i Norge. Man kan også ta direkte kontakt med oss ved et av våre kontorer.
Ved dødsfall i utlandet ønsker de fleste etterlatte å få avdøde transportert hjem til Norge. Dersom avdøde hadde reiseforsikring, vil forsikringsselskapet sørge for hjemtransporten.
Som regel ønsker etterlatte at avdøde transporteres i kiste. Alternativt kan man foreta kremasjon og frakte urnen hjem til Norge. Forsikringsselskapet etablerer kontakt med lokalt begravelsesbyrå for den praktiske gjennomføringen. Klikk deg videre for å lese mer om hva som skjer ved dødsfall i utlandet.