Hvem har ansvaret for begravelsen?

Om den avdøde ikke har fastsatt hvem som skal sørge for gravferden er det den nærmeste av de etterlatte som gjør dette.

Mer informasjon om dette er nevnt under gravferdsloven § 9.