Kan seremonien holdes ute?

Det er mulig, men må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Normalt holdes alle begravelser innendørs før man eventuelt bærer kisten ut til en grav eller til en begravelsesbil. Du kan ta kontakt ved et av våre kontorer for mer informasjon.