Hvor raskt kan man få en begravelse (seremoni)?

Normalt går det ca. 1-2 uker fra dødsfallet til begravelsen finner sted. Medvirkende og deltagere til begravelsen får rimelig tid til planlegging.

I Gravferdsloven §12 står det at gravferden må finne sted innen 10 virkedager. Helg og helligdager regnes ikke med. For mer informasjon rundt dette kan du ta kontakt ved et av våre kontorer.