Hva innebærer en livssynsåpen seremoni?

En livssynsåpen seremoni kan enten ha en religiøs eller en ikke-religiøs grunntone. Det kan også tenkes flerkulturelle seremonier der det gis rom for flere livssyn i samme seremoni.

Det som særpreger en livssynsåpen seremoni er at de etterlatte står helt fritt til å velge innhold og fokus, samt hvem som skal lede seremonien. Gjennom valg av tekster, musikk, sang og andre uttrykk står etterlatte helt fritt til å sette et personlig preg på seremonien.

Vi formidler gravferdstalere som kan bistå etterlatte med gjennomføringen.

Les mer om livssynsåpen seremoni.