Hva innebærer en kirkelig seremoni?

En kirkelig seremoni er en livssynsseremoni i regi av et trossamfunn.

De fleste religiøse seremonier er i regi av Den norske kirke. En kirkelig seremoni har et tydelig kristent innhold, med fokus på de etterlatte. Det er kirkens prester som forretter seremonien etter kirkens liturgi. Liturgien følges, men de etterlatte har en viss valgfrihet ved valg av salmer, musikk og minnetalens innhold.

Du kan lese mer på hjemmesiden til Den norske kirke.