Hva innebærer en humanistisk seremoni?

En Humanistisk seremoni er en livssynsseremoni i regi av Human-Etisk Forbund. Seremonien er fri for religiøst innhold, med fokus på avdøde.

Forbundet har egne gravferdstalere og de etterlatte står relativt fritt ved valg av regi, sanger, musikk og minnetalens innhold.

Du kan lese mer om humanistisk seremoni på Human- Etisk Forbund sine hjemmesider.