Hvor mye veier en kiste?

Kistens totale vekt varierer ut i fra hvilke materialer kisten er laget av, men ligger normalt på en vekt mellom 35 og 75 kilo. Når kisten skal bæres, vil det tyngste punktet være foran på kisten.

På våre sider kan du lese mer om valg av kister og ulike typer.