Hvem kan bære kisten?

Det er de etterlatte som bestemmer hvem som skal bære kisten.

Dette bestemmes gjerne ut i fra relasjon og situasjon, der det er vanlig at medlemmer fra nærmeste familie eller nære venner er med og bærer.

Les mer om hvem som bærer kisten når familien ikke kan.