Kan en grav flyttes?

Nei. Etter gjeldende regler i Gravferdsloven er det ikke tillatt å flytte avdødes legeme eller aske. Dersom det foreligger svært tungtveiende grunner, kan man søke Kirkelig Fellesråd om flytting av gravmonumentet. Jølstad kan informere nærmere om dette om du tar kontakt ved et av våre kontorer.