Hvor lang tid tar det før man kan sette ned urnen etter kremasjon?

Normalt sett gjøres dette 2 uker etter seremonien. Det kan også gjøres tidligere om dette er viktig for etterlatte, men tidligst 2 dager etter en seremoni.

Det finnes mange lover og regler ved kremering og gravlegging. I gravferdsloven er det nevnt at ved en urnenedsettelse, skal kremering skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Videre skal den kremerte gravlegges senest 6 måneder etter dødsfallet.

For hva som er normal ventetid, vil det være lokale variasjoner. Vi kan informere mer om dette om du tar kontakt ved et av våre lokale kontorer.