Hva skjer etter at begravelsen er over, det praktiske?

Byrået har normalt meldt dødsfallet til Namsfogden eller den lokale tingrett. Dermed er også offentlige etater som Folkeregisteret, sokneprest/trossamfunn, NAV og skifteretten varslet. Familien må selv ta initiativet i arv/skifteprosessen.

Jølstad har tilbud om assistanse på dette feltet gjennom Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA.

De etterlatte må selv avslutte private abonnementer og medlemskap. Det bør undersøkes om det kan være forsikringsordninger i arbeidsforhold som kommer til utbetaling i etterkant av dødsfallet.