Hva er en urnenedsettelse?

Når urnen med avdødes aske settes ned i en grav på en offentlig gravlund.

Får vi beskjed om når urnen skal settes ned?

Nei. Pårørende eller begravelsesbyrået må bestille dato og tidspunkt for urnenedsettelsen. Dette gjøres hos gravlundskontoret. Urnen må settes ned innen 6 måneder etter dødsdato.

Les mer om urnedsettelse på våre nettsider.