Når kan jeg kreve Personskadeerstatning?

Erstatning kan søkes når skaden skyldes smitte eller infeksjon og at pasienten har lidd et økonomisk tap. Se mer informasjon på www.npe.no