Må vi betale for organisten?

Her er det lokale variasjoner.

Er det ønsker om melodier som organisten må øve inn i tillegg til standard repertoar, så koster det normalt 2-3 000 kroner.

Du kan ta kontakt ved et av våre kontorer for mer informasjon.